Stirnienes Svētā Laurencija Katoļu baznīca

Stērnīnes draudzes kopusvātki 2019

 Kapinīku kopūs

8. jūnijs pl. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki

Teilānu kopūs

15. jūnijs pl. 12.00 
sv.Mise kapličā un kopusvātki

 Stērnīnes kopūs

13. jūlijs pl. 11.00 
sv.Mise bazneicā un kopusvātki


Borkovas draudzes kopusvātki   2019

Cauņu kopūs  
6. jūlijspl. 12.00

Vacumnīku kopūs 
20. jūlijs pl.12.00

Trizelnīku kopūs
20. jūlijs pl. 13.00

Krīvbērzes kopūs 
27. jūlijspl. 12.00 

sv. Mise kapličā un kopusvātki

Borkovas kopūs

3.augusts pl. 11.00
sv. Mise Borkovas bazneicā un kopusvātki

Muižas kopūs  

3. augustā pl. 15.00

Info: www.stirnienesbaznica.lv

29678002 (Ieva Zepa)

organistin@inbox.lv

Berta.me