Stirnienes Svētā Laurencija Katoļu baznīca

BĪSKAPA SLOSKĀNA DIENAS STIRNIENĒ

Stirnienē no 31. augusta līdz 2.septembrim norisināsies godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna 125. jubilejas svinības.

Bīskapa B. Sloskāna beatifikācijas process šobrīd norisinās Vatikānā, un mēs ceram, ka viņš būs pirmais oficiāli atzītais latviešu tautības svētais. B.Sloskāns dzimis Stirnienē, bijis Mogiļevas diecēzes bīskaps Baltkrievijā, padomju terora moceklis, tad iemainīts pret padomju spiegu un līdz II Pasaules kara beigām kalpojis Latvijā. Savas dzīves tālākajā ritumā bijis Vakareiropā atzīts garīdznieks, kurš palīdzējis saglabāt katolisko ticību, latvietību un iegūt izglītību daudziem trimdas tautiešiem. Arī ar viņa vārdu Rietumeiropas kristiešu vidū asociējas Latvija. Bīskaps B. Sloskāns ir nozīmīga lappuse Latvijas likteņgrāmatā – tautā ļoti mīlēts Dieva kalps pirmās brīvvalsts laikā, vēlāk - trimdas tautiešu garīgās dzīves kopējs, vēstnesis un nemitīgs atgādinātājs augstākajai Rietumu sabiedrībai un baznīcas aprindām par Latvijas un Baltijas okupāciju un ticīgās tautas aicinātājs uz dzīves svētumu ikdienā. 

Svētku programma

Piektdien, 31. augustā Stirnienes baznīcā 

19.00 Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” garīgās mūzikas koncerts “Mirdzi, Stirniene, Latvijas zvaigznājā!” par godu Latvijas valsts simtgadei un godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna 125 gadu jubilejai ar VKKF mērķprogrammas “Latvijai - 100”un Varakļānu novada pašvaldības atbalstu. Diriģents Māris Sirmais, īpašais viesis Vestards Šimkus.

 

Sestdien, 1. septembrī 

Diskusija Stirnienes tautas namā

10.00 saruna «Vai viegli būt Sloskānam 21. gadsimtā?»- par to, kāpēc visās jomās svarīgi runāt par vērtībām un svētumu mūsdienās. Bīskapa B. Sloskāna piemērs - cik viegli vai grūti realizēt svētumu 21. gs. ikdienā. 

Sarunā piedalās:

Janīna Kursīte (LU profesore), Andris Priede (priesteris, LU docētājs), Andrejs Mūrnieks (LU docētājs), Ieva Broka (advokāte), Anna Rancāne (literāte), Nelda Janoviča (uzņēmēja), Māris Justs (Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs) u.c.

Sarunu vada: Juris Zarāns (priesteris), Anita Saleniece (Varakļānu vidusskolas direktora vietniece).

 

Bērnu un jauniešu pasākums

“Nebaidieties no svētuma! (..) Tēmējiet augstāk!” /pāvests Francisks/

Stirnienes baznīcā 

15.00 Slavēšana, vada Vidzemes katoļu jauniešu centrs

Draudzes dārzā

15.30 * stāstījums par bīskapu B. Sloskānu (pr. Pēteris Skudra);

* iedvesmas stāsti un liecības 

Ilze Grēvele, mūziķe  

Aldis Pastars,RPP dienesta izmeklēšanas un iekšējās kontroles galvenais inspektors

Iveta Sondore,mamma un uzņēmēja

Rinalds Zeps, futbola kluba “Jūrmalas Spartaks” menedžeris

Ēriks Melnis, jaunietis ar plašu sirdi

Žanis Jesko, bitenieks

 

            * vēstījums par Katoļu jauniešu dienām Panamā (Vidzemes katoļu jauniešu centrs); 

16.30interaktīvs iedvesmas seminārs “Kā kļūt veiksmīgam jaunietim”(vadaRīgas Biznesa skolas asoc. prof. Klaudio Rivjera, Argentīna - Latvija)

Klaudio Rivjera, līderības, vadības, personīgās un karjeras izaugsmes pasniedzējs. Biznesa vidē zināms kā līderības, vadības un personālvadības konsultants un apmācību vadītājs un sociālo uzņēmumu dibinātājs.  K. Rivjera konsultējis uzņēmumus no dažādām jomām - IT, nevalstiskās organizācijas, personālvadības uzņēmumus. Klaudio vada apmācības angļu, spāņu un latviešu valodās, tajās ir sastapies ar vairāk nekā 30 nacionalitāšu cilvēkiem 15 valstīs. 

 

17.30 sadraudzības pikniks kopā ar Latvijas un vietējiem mūziķiem – Mārtiņš Brauns un draugi. 

20.00 baznīcā svinīgās vesperes un adorācija, Stirnienes garīgās mūzikas koris “Reversium”, diriģents Jānis Gruduls un solisti Ilze Grēvele un Krišjānis Norvelis. 

 

Svētdien,2. septembrī 

11.00 adorācija

11.30 Kr. Dāvida pamatskolas bazūņu koris, vadītājs Raimonds Lapkašs

12.00 svinīgā sv. Mise godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna 125. jubilejā, celebrē V.E. bīskaps Jānis Bulis. 

 

Info: www.stirnienesbaznica.lv

29678002 (Ieva Zepa)

organistin@inbox.lv

 

Berta.me